Nails

Bảng Giá Dịch Vụ

garden-img-02

Cắt da

52.000 vnđ

mat meo

Dưỡng móng Cuccio (USA)

26.000 vnđ

garden-01

Sơn thường

52.000 vnđ

galery-01

Tháo sơn gel

26.000 vnđ
3.000 vnđ (ngón)

Sơn gel

Sơn gel (Fol, CND, Cuccio, Diami)

182.000 vnđ
26.000 vnđ (ngón)

phá móng bột

Tháo móng bột/ móng gel

78.000 vnđ
8.000 vnđ (ngón)

trang guong

Nối móng đắp bột/ đắp gel

325.000 vnđ
39.000 vnđ (ngón)

Gắn móng tip copy

Nối móng, gắn móng giả

208.000 vnđ
26.000 vnđ (ngón)

Đắp Gel

Nối móng bột nhúng màu tự nhiên

325.000 vnđ
39.000 vnđ (ngón)

Bột nhúng

Nối móng bột nhúng màu

364.000 vnđ
45.000 vnđ (ngón)

Bìa-5

Refill móng bột/móng gel

260.000 vnđ
32.000 vnđ (ngón)